Uvjeti korištenja i pravila privatnosti

Promjena postavki kolačića
Za promjenu postavki kolačića kliknite ovdje

 

Pravila privatnosti

 

1. Voditelj obrade i službenik za zaštitu podataka

 

VAŠ DOM, obrt za promet nekretninama i usluge („mi“ ili „nas“) poštuje vašu privatnost i obvezuje se zaštititi je tijekom i nakon vašeg posjeta ovoj web stranici, s njom povezanoj mobilnoj stranici i bilo kojoj mikro stranici (koje mogu biti administrirane u ime VAŠ DOM, obrt za promet nekretninama i usluge od treće strane koja obično djeluje kao izvršitelj obrade) kojoj se može pristupiti preko ove stranice (dalje u tekstu „Stranica“, a zajednički „Stranice“). U tom smislu VAŠ DOM, obrt za promet nekretninama i usluge djeluje kao voditelj obrade („Voditelj obrade“). Ova pravila privatnosti („Pravila privatnosti“) daju uvid u naše postupke u vezi s prikupljanjem informacija putem Stranica i našim korištenjem informacija. Ova se Pravila privatnosti primjenjuju isključivo na informacije prikupljene putem Stranica i ne primjenjuju se na informacije prikupljene putem bilo kojeg drugog izvora, uključujući, bez ograničenja, Facebook, Twitter, YouTube i druge web stranice trećih strana i društvenih medija. Ako se ne slažete s bilo kojim uvjetom u ovim Pravilima privatnosti, nemojte koristiti Stranicu(e) ili nam davati bilo kakve osobne podatke.

VAŠ DOM, obrt za promet nekretninama i usluge je imenovao službenika za zaštitu podataka kojeg se može kontaktirati na sljedeću e-mail adresu mirjana@vas-dom.hr.

 

2. Vrste podataka koji se obrađuju

 

Putem Stranice prikupljamo i pohranjujemo određene osobne podatke o vama (npr. informacije koje vas mogu izravno ili neizravno prepoznati, posebice pomoću identifikatora kao što su ime, osobni identifikacijski broj, podaci o lokaciji, on-line identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za tjelesni, fiziološki, genetički, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet („Osobni podaci“)). U određenim slučajevima možemo zatražiti da nam date Osobne podatke, primjerice kada koristite obrazac za narudžbu usluga koje nudimo, date komentare ili postavite pitanja, zatražite informacije, sudjelujete u promociji, natjecanju ili nagradnim igrama ili koristite druge značajke ili funkcije naše Stranice.

VAŠ DOM, obrt za promet nekretninama i usluge neće prikupljati Osobne podatke prilikom vaših posjeta našim Stranicama ako nam ih ne dajete dobrovoljno, osim za određene stavke Osobnih podataka prikupljene putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad web stranice, čiji je prijenos inherentan korištenju internetskih komunikacijskih protokola (npr. IP adrese) i neće zahtijevati više informacija nego što je potrebno za sudjelovanje u aktivnostima na našim Stranicama. Ako nam ne želite dati Osobne podatke (osim Osobnih podataka koji se odnose na upotrebu internetskih komunikacijskih protokola koji se obično prikupljaju prilikom posjeta web stranici) i dalje možete pristupiti našim Stranicama, ali nećete moći sudjelovati u određenim promocijama, izraditi vjerodajnice za prijavu da biste upotrebljavali određene funkcije na Stranicama, aktivirati ili koristiti uslugu, ispuniti narudžbu ili dobiti informacije o nekretnini ili usluzi.

Određene stranice na Stranicama mogu vam omogućiti da izradite vjerodajnice za prijavu upisivanjem svog korisničkog imena/ID ili e-mail adrese i lozinke i drugih informacija ili pomoću jedne od dostupnih metoda provjere autentičnosti putem društvenih mreža kao što su Facebook, Google+ i Yahoo. Ako odlučite izraditi vjerodajnice za prijavu putem svog računa pomoću jednog od dostupnih alata društvenih mreža za provjeru autentičnosti, dopuštate nam da pristupimo vašim Osobnim podacima koji su javno dostupni ili koje ste učinili javno dostupnim (npr. ime, korisnički ID, profilna slika), te informacijama kojima „Dopustite“ da Stranica pristupa. Stoga, putem autentifikacije putem jedne od opcija društvenih mreža, dopuštate nam da primimo vaše podatke koji su dostupni. Preporučujemo da pregledate relevantna pravila privatnosti trećih strana i sve uvjete i odredbe za metodu koju odlučite koristiti za provjeru autentičnosti.

Štoviše, kada se povežete sa Stranicom, postoje određeni Osobni podaci (npr. IP adresa, postavke kupnje, značajke za profiliranje) koji mogu uključivati identifikatore koji nam mogu omogućiti da na vaš uređaj šaljemo prilagođene oglase, zajedno s tehničkim, ne-osobnim podacima koji sami po sebi ne mogu identificirati bilo kojeg pojedinca („Ne-osobni podaci“, npr. tip internetskog preglednika“) koji se mogu prikupljati i pohranjivati pomoću „kolačića“ i drugih tehnologija praćenja. Osim toga, druge strane, kao što su partneri za oglašavanje i davatelji analiza, mogu s vašim informiranim pristankom prikupljati informacije o vašoj mrežnoj aktivnosti u određenom vremenskom periodu i preko Stranica. Ti podaci pomažu nam da ažuriramo Stranicu tako da ostane zanimljiva našim posjetiteljima i da sadrže sadržaj prilagođen interesima posjetitelja. Ako onemogućite kolačiće, možda nećemo moći optimizirati vaš posjet Stranici, a neke značajke na Stranici možda neće biti dostupne.

 

3. Svrhe, pravni temelj obrade i moguće posljedice nedavanja Osobnih podataka 

Kada dajete vaše Osobne podatke na Stranici, ograničit ćemo korištenje Osobnih podataka za svrhu za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima ovih pravila privatnosti. Korištenje vaših Osobnih podataka uključuje:

A.Poduzeti korake po vašem zahtjevu prije sklapanja ugovora (npr. Odgovarati na vaša pitanja i komentare; ispuniti vaše zahtjeve, komunicirati s vama o vašim aktivnostima na Stranici);

B.Izvršiti ugovor kojem ste vi ugovorna strana (npr. pružiti vam pristup određenim područjima i značajkama na Stranici; ispuniti vašu narudžbu u vezi s kupovinom ili komercijalnim uslugama koje se nude na Stranici, pružiti usluge klijentima);

C.Istražiti sumnju na prijevaru, uznemiravanje, fizičke prijetnje ili druga kršenja bilo kojeg zakona, pravila ili propisa, pravila Stranice ili prava trećih strana; ili istražiti bilo kakvo sumnjivo ponašanje koje smatramo nepristojnim;

D.Pridržavanje zakonske obveze kojoj VAŠ DOM, obrt za promet nekretninama i usluge podliježe (npr. za otkrivanja koja su propisana zakonom, propisom ili sudskim nalogom);

E.Za potrebe ili u vezi s pravnim postupcima, uspostavu, obranu ili ostvarivanje zakonskih prava;

F.Slanje oglasa ili izravnih prodajnih materijala ili provođenje istraživanja tržišta, provođenje analitike podataka ili isporuku komercijalnih komunikacija putem elektroničkih alata (SMS, e-mail, društvena mreža), bez obzira jesu li automatizirani (pozivi bez operatora) ili ne (pužna pošta i pozivi s operatorom), u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama;

Davanje Osobnih podataka za svrhe opisane u točki F  je također dobrovoljno; nedavanje takvih Osobnih podataka ili prigovor relevantnoj obradi podataka na odgovarajućim osnovama koje se odnose na vašu konkretnu situaciju, može spriječiti VAŠ DOM, obrt za promet nekretninama i usluge da šalje oglasne ili izravne prodajne materijale ili da provodi istraživanje tržišta, analitiku podataka ili isporučuje komercijalne komunikacije i/ili da vaše Osobne podatke dostavlja odabranim partnerima za oglašavanje za njihove marketinške svrhe. Mi vas i dalje možemo kontaktirati u administrativne svrhe kao što je potvrda narudžbe ili zahtijevanje vaših daljnjih zahtjeva.

 

4. Primatelji

 

Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni, u uskoj vezi s gore navedenim svrhama, samo:

 • subjektima potrebnima za izvršavanje narudžbe, slanje pošte i e-pošte,  koji obično obrađuju Osobne podatke u ime VAŠ DOM, obrt za promet nekretninama i usluge kao izvršitelji obrade;
 • osobama ovlaštenima od VAŠ DOM, obrt za promet nekretninama i usluge za obradu Osobnih podataka, koje su podvrgnute odgovarajućoj zakonskoj obvezi povjerljivosti (zaposlenici VAŠ DOM, obrt za promet nekretninama i usluge);
 • službama za provođenje zakona i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo ili u dobroj vjeri (npr. da se pridržavaju odredbi zakona ili da se pridržavaju pravnih postupaka koji se pružaju na VAŠ DOM, obrt za promet nekretninama i usluge; da zaštite i brane prava ili imovinu VAŠ DOM, obrt za promet nekretninama i usluge i ove Stranice ili da u hitnim okolnostima djeluju radi zaštite osobne sigurnosti korisnika VAŠ DOM, obrt za promet nekretninama i usluge-a, njegovih Stranica ili javnosti);
 • poslovnim partnerima za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama.

 

5. Prijenos Osobnih podataka u treće zemlje

 

VAŠ DOM, obrt za promet nekretninama i usluge zadržava pravo prijenosa osobnih podataka na treće strane poštivajući načelo odgovarajuće razine pravne zaštite za prava i slobode korisnika.
Prijenos osobnih podataka se provodi isključivo ako je zadovoljen barem jedan od sljedećih uvjeta:

 • Prijenos je neophodan za izvedbu ugovornih obveza/usluga;
 • Prijenos je neophodan za provedbu predugovornih mjera koje se poduzimaju kao odgovor na zahtjev klijenta;
 • Prijenos je neophodan za zaključivanje ili izvršenje ugovora sklopljenog s trećom stranom u interesu klijenta;
 • Prijenos je zakonski obvezan na temelju važnih javnih interesa;
 • Prijenos je neophodan za osnivanje, vršenje ili obranu pravnih zahtjeva;
 • Prijenos je neophodan kako bi se zaštitili vitalni interesi korisnika.

 

6. Zadržavanje

 

VAŠ DOM, obrt za promet nekretninama i usluge će obrađivati vaše Osobne podatke samo za vrijeme potrebno za postizanje svrha opisanih u odjeljku 2. S obzirom na svrhe opisane u odjeljku 2.F. Osim gore navedenog, VAŠ DOM, obrt za promet nekretninama i usluge će zadržati vaše Osobne podatke za vrijeme potrebno ili dopušteno u skladu s važećim pozitivim propisima o zaštiti osobnih podataka, zakonu o posredovanju u prometu nekretninama, zakonu o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma i zakonu o računovdstvu.

.

 

7. Vaša prava

 

VAŠ DOM, obrt za promet nekretninama i usluge vas obavještava da, u skladu s i u opsegu koji dopušta mjerodavno pravo, imate pravo zatražiti od VAŠ DOM, obrt za promet nekretninama i usluge pristup i ispravljanje Osobnih podataka, prigovoriti relevantnoj aktivnosti obrade, te podnijeti žalbu nadležnom nadzornom tijelu. Također, imate pravo znati primatelje ili kategorije primatelja kojima su vaši Osobni podaci bili ili će biti otkriveni, posebno primateljima u trećim zemljama.

 

8. Poveznice na druge stranice

 

Stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice koje nisu u vlasništvu, upravljane ili održavane od strane VAŠ DOM, obrt za promet nekretninama i usluge. Kada napustite Stranicu, trebate primijetiti i pročitati uvjete i pravila privatnosti svake web stranice koju posjećujete. Također, trebali biste samostalno procijeniti autentičnost bilo koje web stranice koja se doima ili tvrdi da je jedna od naših Stranica (uključujući one povezane putem e-pošte). Unatoč svim poveznicama koje bi mogle postojati na Stranici, osim ako nije drugačije navedeno, ne kontroliramo, preporučujemo ili ne podržavamo, te nismo povezani s ovim web stranicama ili njihovim sadržajem, proizvodima, uslugama ili pravilima privatnosti. Preuzimanje materijala s određenih web stranica može rezultirati povredom prava intelektualnog vlasništva ili uvođenje virusa u vaš računalni sustav.

 

9. Zaštita privatnosti djece

 

VAŠ DOM, obrt za promet nekretninama i usluge ozbiljno shvaća zaštitu privatnosti djece. Upravljamo Stranicom u skladu sa svim važećim zakonima u jurisdikciji navedenoj u nastavku. Ako utvrdimo da je korisnik malodobna osoba, nećemo koristiti ni zadržavati njegove Osobne podatke bez odobrenja nadležnih tijela (sud, centar za socijalnu skrb).

 

10. Sigurnosne prakse

 

Sigurnost vaših Osobnih podataka iznimno nam je važna. Postavili smo odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke postupke kako bismo zaštitili podatke koje prikupljamo. Međutim, zbog inherentne otvorene prirode interneta, ne možemo jamčiti da će komunikacija između vas i nas ili informacija pohranjenih na Stranici ili na našim poslužiteljima biti potpuno sigurna od neovlaštenog pristupa trećih strana, kao što su hakeri. Vaša upotreba Stranice pokazuje vaš pristanak na ovaj rizik. U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, odričemo se svake odgovornosti za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koju i sve izravne, posebne, neizravne, posljedične ili kažnjive gubitke ili druge štete bilo koje vrste, bilo ugovorne (uključujući i temeljnu povredu), izvan ugovorne (uključujući i nemarnost) ili na druge, koju ste mogli pretrpjeti zbog bilo kakvog gubitka, neovlaštenog pristupa, zloupotrebe ili izmjene bilo kakvih informacija koje pošaljete na Stranicu.

 

11. Mjerodavno pravo/jurisdikcija 

Za sva pitanja koja se odnose na Stranicu i/ili ova Pravila privatnosti mjerodavno je pravo Republike Hrvatske (jurisdikcija primjenjiva na VAŠ DOM, obrt za promet nekretninama i usluge), bez upućivanja na načela međunarodnog privatnog prava. Suglasni ste da će isključiva nadležnost i mjesto održavanja bilo kojeg pravnog postupka koji se odnosi na Stranicu i/ili ova Pravila privatnosti biti u odgovarajućim sudovima koji se nalaze u Republici Hrvatskoj. Ne jamčimo niti impliciramo da Stranice ili sadržaj/materijali na Stranicama prikladni za upotrebu izvan Republike Hrvatske. Informacije navedene na Stranicama koje se odnose na bilo koje proizvode ili usluge primjenjive su samo u Republici Hrvatskoj, te ti proizvodi i usluge možda nisu dostupni na svim lokacijama. Ako se nalazite izvan Republike Hrvatske, vi ste isključivo odgovorni za poštivanje svih primjenjivih lokalnih zakona.

 

12. Prijenos imovine 

Tijekom svog poslovanja, možemo prodati ili kupiti imovinu. Ako drugi entitet stekne VAŠ DOM, obrt za promet nekretninama i usluge ili svu ili gotovo svu našu imovinu, Osobni podaci i Ne-osobni podaci koje smo prikupili o korisnicima Stranica, mogu se prenijeti na takvu osobu. Također, ako je protiv nas pokrenut bilo kakav postupak stečaja ili reorganizacije, takvi se podaci mogu smatrati našom imovinom i mogu se prodati ili prenijeti trećim stranama.

 

13. Salvatorska klauzula 

Ako bilo koja odredba ovih Pravila privatnosti bude smatrana ili proglašena nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom iz bilo kojeg razloga od strane bilo kojeg zakona ili javne politike, takva se odredba ne primjenjuje u onoj mjeri u kojoj je nevažeća ili neprovediva, a ostale odredbe se nastavljaju primjenjivati s punim pravnim učinkom.

 

14. Promjene i ažuriranja naših Pravila privatnosti

VAŠ DOM, obrt za promet nekretninama i usluge pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti, koja će biti objavljena ovdje i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu na prvoj stranici Pravila privatnosti ako bilo koje izmjene ili ažuriranja budu izvršena.

 

15. Kontakt informacije 

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa Stranicama ili ovim Pravilima privatnosti, možete nas kontaktirati na adresu VAŠ DOM, obrt za promet nekretninama i usluge, TURKULINOVA 51, PETRINJA , +385 44 815 464, ili na sljedećoj e-mail adresi mirjana@vas-dom.hr.

 

Uvjeti korištenja

 

Autorska prava 

Svi sadržaji objavljeni na ovom web podliježu zaštiti autorskih prava. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web i sadržaja smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

 

Politika kolačića (cookies) 

Kako bi internetska stranica radila ispravno te kako bi ju se moglo unaprjeđivati u svrhu poboljšanja vašeg iskustva pregledavanja, potrebno je minimalnu količinu informacija (cookies) spremiti na vaše računalo. Više od 90% internetskih stranica koristi praksu kolačića te su po pravilima Europske unije obvezne zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem ove internetske stranice pristajete na uporabu kolačića, čijim blokiranjem i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti funkcionalne.

 

Što je kolačić?

 

Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja.
Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića.

 

Kako onemogućiti kolačiće?

 

Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku te putem linka na dnu ove stranice. Kako biste vidjeli postavke, odaberite preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8 te Operu ili Safari (stranice na engleskom jeziku)). Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica.

 

Što su privremeni kolačići?

 

Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke.

 

Što su stalni kolačići?

 

Stalni, ili spremljeni, kolačići ostaju na Vašem osobnom računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ''zapamtit'' će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama.

 

Što su kolačići od prve strane?

 

Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će Vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici

 

Što su kolačići treće strane?

 

Kolačići treće strane na Vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Riječ je o primjerice pop-up oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja internetskih stranica u oglašivačke svrhe.

 

Koristi li ova web stranica kolačiće?

 

Da, ova internetska stranica koristi kolačiće kako bi Vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.

 

Kakve kolačiće koristi ova web stranica?

 • Privremene kolačiće (Session cookies) – riječ je o kolačićima koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem radite
 • Stalne kolačiće (Persistent cookies) – riječ je o kolačićima koji će ostati ''zabilježeni'' u vašem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju vaše privatne podatke

 

Ima li na web stranici kolačića treće strane?

 

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji Vam spremaju ograničene kolačiće, a isti nije postavila ova internetska stranica. Limitirani kolačići služe za nesmetano korištenje mogućnosti koje korisnicima osiguravaju jednostavan pristup sadržaju. Ova stranica omogućuje mjerenje posjećenosti.

 

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića

 

Postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.Više informacija pročitajte na sljedećim linkovima:

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

 

Promjena postavki kolačića
Za promjenu postavki kolačića kliknite ovdje


INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Što su osobni podaci i na koji način ih obrađujemo?

Svjesni smo važnosti čuvanja vaših osobnih podataka stoga ih čuvamo i štitimo s posebnom pažnjom.
Vaše osobne podatke ćemo prikupljati obrađivati i koristiti u skladu s pozitivnim zakonskim propisima i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR).
OSOBNI PODATAK je svaki podatak kojim se utvrđuje identitet osobe ili putem kojeg se može utvrditi identitet osobe, kao što su: ime, prezime OIB, adresa, lokacija, fotografija, podatak o datumu i mjestu rođenja, broj telefona i mobitela.
OBRADA PODATAKA je svaki postupak na osobnim podacima kao, što su prikupljanje, bilježenje, pohrana, izmjena, uvid, uporaba, brisanje.

Voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade vaših osobnih podataka je Vaš dom- obrt za promet nekretninama i usluge, Petrinja, Turkulinova 51, (dalje Vaš dom).
Vaš dom prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke, te je odgovoran za njihovu zaštitu, čuvanje i korištenje.

Koje podatke Vaš dom prikuplja i obrađuje?

Vaš dom u svom poslovanju prikuplja i obrađuje obvezne poslovno uvjetovane kontakt podatke.

Obvezni podaci određeni su propisima te su neophodni za realizaciju poslovnog odnosa s obrtom Vaš dom, a to su:
 • ime i prezime
 • adresa prebivališta/boravišta
 • osobni identifikacijski broj (oib)
 • spol, datum, mjesto i država rođenja
 • naziv i broj identifikacijske isprave, kao i broj dozvole boravka
 • identifikacijski podaci punomoćnika klijenta, zakonskog zastupnika klijenta koji je malodobna osoba ili osoba pod skrbništvom
 • podatak o stvarnom vlasniku klijenta koji je pravna osoba
 • naziv, adresu sjedišta i matični broj klijenta koji obavlja poslovnu djelatnost kao obrt ili slobodno zanimanje
Obvezni podaci uključuji i podatke koje, sukladno Zakonu o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma Vaš dom mora prikupiti za punomoćnika klijenta, zakonskog zastupnika klijenta maloljetne osobe, odnosno osobe pod skrbništvom, zakonskog zastupnika pravne osobe , stvarnog vlasnika klijenta pravne osobe i osobe koja obavlja poslovnu djelatnost.
Bez ovih podataka Vaš dom nije u mogućnosti realizirati poslovni odnos putem punomoćnika ili zakonskog zastupnika, odnosno poslovni odnos s pravnom osobom koja obavlja poslovnu djelatnost.
 • ime i porezime
 • adresa prebivališta i/ili boravišta
 • identifikacijski broj, datum mjesto i država rođenja
 • naziv i broj identifikacijske isprave i naziv države izdavatelja te
 • državljanstvo/državljanstva (samo u odnosu na stvarnog vlasnika klijenta)
Poslono uvjetovani podaci

Ovise o usluzi koju Vaš dom obavlja i nužni su za izvršavanje te usluge.
 • podatak o telefonskim brojevima
 • podatak o e- mail adresama
 • podatak o transakcijskom računu

Svrhe i pravne osnove obrade vaših osobnih podataka


Vaš dom osobne podatke obrađuje:
 • radi realizacije prava i obveza iz poslovnog odnosa
 • radi ispunjavanja obveza propisanih zakonom (zakon o posredovanju u prometu nekretninama, zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma,propisa o zaštiti osobnih podataka).


Kako prikupljamo vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke prikupljamo na jedan od odgovarajućih načina:
 • prilikom podnošenja zahtjeva za usluge agencije Vaš dom
 • u osobnoj, telefonskoj, poštanskoj, elektroničkoj i drugoj vrsti komunikacije s agencijom Vaš dom
 • iz javnodostupnih registara/ evidencija, kao što su sudski registar, obrtni registar, zemljišne knjige, katastarski operat, telefonski imenici i dr.
 • analizom osobnih interesa na terenu, izvidima nekretnina koje su ponuđene na druge načine, oglasnici, plakati, table istaknute na samim nekretninama.

Kome dostavljamo vaše podatke

Vaš dom dostavlja vaše podatke trećim stranama radi ispunjenja ugovora sklopljenog s vama – na primjer:
 • sudovima-zemljišnoknjižnim odjelima, katastrima nekretnina
 • državnim i nadzornim tijelima (zakonska obveza)
 • odvjetnicima i javnim bilježnicima, bankama
Pojedine procese obrade podataka Vaš dom obavlja koristeći vanjske pružatelje usluga koji osobne podatke klijenata obrađuju kao izvršitelji obrade u ime Vaš dom agencije, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje jamče obradu podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka,a to su:
 • knjigovodstvenom servisu s kojim imamo Ugovor o zašti osobnih podataka
 • tvrtki za izradu i održavanje softvera Dimedia d.o.o.
Što činimo za sigurnost vaših osobnih podataka?

Vaš dom provodi tehničke i organizacijske mjere s ciljem trajne zaštite povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti osobnih podataka prilikom njihove obrade, prijenosa i pohrane.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke čuvamo koliko to zahtijeva svrha u koju su podaci prikupljeni. Čuvamo ih radi realizacije prva i obveza koja proizlaze iz pojedinog poslovnog odnosa ili propisa koji regulira taj poslovni odnos.

Vaši podaci se prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma čuvaju 10 godina od prestanka poslovnog odnosa, a prema zakonu o računovodstvu 11 godina od isteka poslovne godine na koju se podaci odnose.

Koja su vaša prava u odnosu na osobne podatke?


Opća uredba o zaštiti osobnih podataka predviđa slijedeća prava:
 • pravo da budete informirani o obradi vaših osobnih podataka
 • pravo na pristup osobnim podacima
 • pravo na ispravak netočnih podataka
 • pravo na brisanje podataka ukoliko više ne postoji svrha za čuvanje podataka
 • pravo na prenosivost podataka
 • pravo na prigovor na obradu podataka
Prigovor vezan za obradu vaših osobnih podataka možete uputiti pisanim putem na Vaš dom, obrt za posredovanje u prometu nekretninama i usluge, 44250 Petrinja, Turkulinova 51, ili e-mail info@vas-dom.hr, odnosno vlasnici obrta Mirjani Marjanović na e-mail mirjana@vas-dom.hr ili telefonom +385 44 815 464.
Također prigovor možete uputiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka AZOP-u, nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka.

Vaš dom, obrt za posredovanje u prometu nekretninama i usluge

Petrinja, 25.5.2018. g.